дом

RSS Feed

Паляць бульбу

Сярэдняя: 3 (1 голас)
Калі разыходзяцца
               лета з восенню палюбоўна,
а бульбянішча на зіму
                 яшчэ не пераворана,
зграбаюць у кучы,
              паляць бульбоўнік.
Іскры лятуць і блякнуць патухлымі зорамі.
Дым спачатку рвецца ўгару,
                      ды перадумвае неўзабаве, —
мабыць, лагчынай прайсці захацелася.
Барана, што ляжыць дагары зубамі,
як вожык той
           абчаплялася лісцем зжаўцелым.
Сланечнік галаву цяжкую
                    праз частакол прасунуў,
грэецца —
        холад даймае патрошку.
Лятуць журавы над Ушачай
                      з курлыканнем сумным,
ляціць наўздагон ім ціхае:
                     «Пуцём-дарожкай!»
На возе едзе мох баравы,
                    запалы лістам,
                                ігліцай,
дым следам ідзе,
               і конь галавою матляе стомлена.
З раніцы хмурыцца, хмарыцца,
                        пад вечар — імгліцца.
Журавель над студняй прыгнуўся —
                     нізка пад восеньскай столлю.
Я гэты ціхі дым
             на смак
                   і навобмацак
                              ведаю,
яго я ні з чым не паблытаю,
любой парою,
дзе б ні быў,
           адусюль
                  па ім, як ганчак па следу,
дарогу дадому знайду,
                   да матчынага парога.