Рыгор Барадулін

RSS Feed

А там?

Сярэдняя: 5 (1 голас)
Вось і восень у нашых краёх. (А якая ТАМ паравіна?) Мох зязюльчын Рэху пад ногі лёг. Дрэмле лог. Ня спіць баравіна. На глухіх ад бур'яноў хутарох Расцвітаюць катовы мудкі — Краскі ціхія. Памяці на парог Асцярожна ступаюць смуткі. I дзядоўнік У нерашучасці за спіной Зацвітае як жывасіллю. Ветравеі, Глынуўшы вады азярной, Вучацца вымаўляць: Ва — сі — лю...Nike Air max Dominate

Восень

Сярэдняя: 4 (2 галасоў)
Ціха — ажно закладвае вушы.
Дзюбай забінтаванай —
                  адбіў за лета –
Грукае дзяцел у азалелы ствол.
Сосен пявучых
             ні ўвечар, ні рана
He ўчуеш наўкол.

На дол
     сыплецца толькі ігліца,
Быццам
     бурая поўсць з мядзведзя.
Ледзьве
      шэпчуць сасна з сасною
(Яны зазвіняць вясною!).
Крадзецца золь напрасткі
                     да ракі,
Бач ты,
     паўзе каля самай!
Летам полю
           звінець каласамі!
А покуль замоўкла ўсё...
Air Jordan VII 7 Retro

Заспаная раніца мжыстая...

Сярэдняя: 3.6 (7 галасоў)
Заспаная раніца мжыстая, На фарбы і гукі скупая. Нібыта сцяжынаю мшыстаю, Прыціхлай зямлёю ступаеш. I вёдры прыглушана бразгаюць Каля адсырэлае студні, Лісцёваю дыхае брагаю, Пакутуе восень застудай. Цыбатай нагой жураўлінаю Імшарамі верасень крочыць. Ад кіслых прысмак журавінавых Заплюшчыла сонца вочы. Цвітуць успаміны верасам. Няяснае мроіцца-сніцца. I моцна жадаецца-верыцца, Што ўсё да паўдня праясніцца.New Arrivals

Усе аўтары