Васіль Зуёнак

RSS Feed

Агонія лістападу

Сярэдняя: 4.2 (6 галасоў)
Спіць душа, і думак алавяных
Воз на голях восеньскіх заграз...
Дзе вы, лёгкай радасці паляны,
I якое сонца грэе вас?

За якім схаваўся даляглядам
Сумны клін апошніх журавоў?
Паглядзець памкнуся — а прысады
Голлем шлегануць: «Ідзі дамоў...»

Голы вецер свісне:
              — Ты не вельмі
Давярайся восені ў жыцці:
Хоць і ўсё дазволена — ды нельга,
Хоць адкрыта ўсё — ды не ўзляціш...

Воля тут, як спелая рабіна:
Хустка ёсць, ды нечага абуць, —
He ўцячы ад налеці драздзінай:
Кроплі-ягады крывавыя дзяўбуць...

Абмакрэлым, незямным цяжарам
Цягнуць хмары шэрую нуду...
Хутка ўдараць белыя пажары,
Полымем сцюдзёным загудуць...
Adidas Yeezy

Дрыготкая бярозка пад акном...

Сярэдняя: 5 (2 галасоў)
Дрыготкая бярозка пад акном,
Як адзінца, калыша ліст змарнелы.
Замкнуўшы сонца, сквапны аканом —
Асенні дзень —
             блукае адубела.
I будзе так, пакуль сухі мароз
Заломіць на трыццатае калена.
I будзе так:
         панура, без пагроз
Дождж наступае — нетаропка, лена...
Дзіравы стаў, ці што, нябесны дах?
Плюшчыць, сячэ з халоднаю прыпаркай.
Тапырацца шпакі на правадах...
Сарваліся...
          Знікаюць чорнай хмаркай...
I вечарэе ранішні прасцяг...
Пружыніцца рачулкі стынь тугая.
На ўзгорку —
           хвойнік, як вясновы сцяг,
Вечназялёным полымем шугае.
Mens Trainers

Над Беларуссю дажджы...

Сярэдняя: 5 (1 голас)
Над Беларуссю дажджы, Вецер заходне-паўночны. Жнівень сваё аджыў, А студзень — жыць неахвочы. Асенняму сонцу не вер: То выблісне, то патухне, — Нібы ў эпохі намер: Быць плакальшчыцай ці павітухай?.. На раздарожжы стаіць Час, як бадзяга прамоклы. Над лёсам і сёл, і сталіц Аселі нябесныя кроквы. Здаецца, вось-вось ападзе, Абваліцца дах сусветны, Прыцісне і нас, людзей, Як гэту зямлю і лета... Над Беларуссю дажджы — Хваліцца радыёхваля, Як весткай, што Гандзі Раджыў З Артэгам разрадку віталі, Як з Веліхавым інтэрв'ю Пра ядзерных зім завіруху, Як песняй, што ў модным рэвю Пакуль яшчэ можна паслухаць... Гарантый няма цяпер, Гняце няпэўнасці высеў. Асенняму сонцу не вер I ў ногі вясне пакланіся...Nike Shoes

Усе аўтары