Віктар Шаціла

RSS Feed

АГНlСТАСЦЬ

Яшчэ не ацэнена

Хутка, хутка
Тут, ля хаты,
Вокан i двара
Лiсце - жоутыя дукаты -
Ператрэ зара...

l тады
Вогнепаклоннiк
Разамкне далонь.
У вадзе,
Як апалоннiк,
Паплыве агонь.

Раздзiмаючы
Зноу гурбы,
Абгаблiць галлё,
l абрынецца на клумбы,
Дзе сцябло, быллё!

l з апошнiх кветак
Квецень
Вырве вастрыню.
l за боль, i лiст i вецце,
Аднясе агню.

Усе аўтары