Мікола Ляшчун

RSS Feed

Апошняе спатканне

Сярэдняя: 4 (7 галасоў)
Чаму ж ты, мая радасць, не прыйшла на нашу развітальную сустрэчу? Мо восень сцежку лісцем замяла і змрокам сум накінула на плечы? А ён палаў – чакальны наш касцёр, галінкі перасохлыя гарэлі. Я да кастра туліў сваю далонь, каб мае рукі і цябе сагрэлі. Касцёр датлеў, і зрэшты ён патух . На неба высыпалі густа зоркі. Навісла ноч. І мы з агнём удвух азяблі ад бязмоўнае гаворкі...Womens Footwear Online

Восеньскі матыў

Сярэдняя: 4.4 (8 галасоў)
Кружыць восень ціха свой апошні ліст.
            Сумныя сялібы.
Ветрык голькай грае, нібы цымбаліст
            Па люстэрку шыбы.
Голас шле тужлівы з высі, з-пад нябёсаў
            Ланцужок гусіны.
Рэха адгукаецца на палетках босых
           Клёкатам бусліным.
Вее моцна жалем, вее смуткам-болем,
            Дзікай адзінотай.
Мне у вырай птушкай над жытнёвым полем
            Паляцеце ахвота.
І дамоў вяртацца рана напрадвесні
            У куток радзінны.
Поўніць вырай вечна развітальнай песняй
            Пачуццё радзімы.
adidas

Жураўліны сум

Сярэдняя: 4.4 (7 галасоў)
Восеньскія туманы Сцелюцца на паплавы. Чуецца голас журбы – Ў вырай ляцяць журавы. Ляціце, журавы, далёка, Няхай вам памагае Бог. Да неба сіняга высока – Я з вамі паляцець бы змог. Восеньскія лісты Кружацца ў вальсе дум. Лес сціх ад драматы, Сніць жураўліны сум. Восеньскія вятры Хмарамі засцяць сінь. Рэхам гукае ў бары Нас жураўліны клін.Nike Business

Усе аўтары