лес

RSS Feed

Асенні лес Аляксея Пысіна

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Асенні лес. Паэтаў сум
Застыў на голлі апусцелым,
I птушкай роспачы прысела
На ім пара журботных дум.

Замёр і сцішыўся прастор.
Адно — трывожнае маўчанне
Зямлі і неба развітанне
Стары ў сабе хавае бор.

А над знямелай цішынёй
У небе хмарка ціха ўецца,
Ёй блізкаю душой здаецца
Лес за туманнаю сцяной.

О вечнай мудрасці пара!
Твой час салодкі, хоць і горкі...
Хоць стынуць рэчкі і узгоркі —
Гарыць калінаю зара.

Не безнадзейны дзятла стук —
Зноў крокі ловіць позірк сонца.
Жыццё ж, жыццё гарыць бясконца
Праз немату асенніх мук.

«Асенні лес, асенні лес.
Густых рабін бяздомнае святло...»

Лісцё ападае...

Сярэдняя: 3.7 (6 галасоў)

Лісцё ападае.
Лес
падаецца ў вырай.

Перадзім'е

Сярэдняя: 4.8 (6 галасоў)
Ад лета — ні духу.
   Завораны ржэўнік.
Узмежкі на ўзлеску —
   у лісцях зрыжэлых.
 
Навіслае неба
   дастанеш рукою —
Сее, і сее, і сее
   імжою.

Даўно адцвіло ўсё наўкол,
   адгалёкала —
Ды мне яна люба ўсё ж,
   восень глыбокая...

Ледзь з ночы абдымкаў
   змутнелы дзень выслізне,
Вядзе мяне сцежка
   за сад наш бязлісты.

Глухою няўтульнасцю
   вее ад гаю:
Астуджаны ўвесь ён
   ад краю да краю.

Бы смерч пракаціўся які тут,
   сваёю
Мятлою ўсё змёўшы, —
   бязлюддзе, бязмоўе.

Але ён жывы,
   гэты лес перадзімны, —
Ці чуеш, якія
   гучаць у ім гімны!

У ясных асінах,
   бярозах высокіх
Як тонка струменяць
   бяссонныя сокі!

Як голае голле
   (было наваселле?)
Пупышак высокія сем'і
   абселі!

Там — толькі прыслухацца —
   тонкае ціньканне:
Сінічкі!
   Як грэе ў пару гэту песня іх ціхая!
 
Далей, за раўком,
   за ляшчэўнікам рабым
Хто раптам сыпнуў
   гулкім градам па грабу?

Ён, дзяцел!
   Сабе адшукаў сухадрэвіну
I шчыра малоціць,
   Бог лесу нядрэмны.

Ля ног — дзераза:
   пад ялін паднавесам
He зблякла —
   паўзе паміж купін і верасу.

А побач, як радасць
   (аб тлене не слухай!)
Асколачкам сонца —
   брусніца-драмуха!..

Хаджу па куп'і ды хаджу
   без прыгодаў:
Спакой і суладнасць —
   заснула прырода.

На вочы насунула
   шапку аблокаў,
Спіць пасля лета шумлівага —
   моцна, глыбока.